Þjónustuver Vaðlaheiðarganga er aðeins með netfang vinsamlega sendið póst á veggjald@veggjald.is

Fara í efni

Persónuverndarstefna

 1. Persónuvernd notenda Vaðlaheiðarganga skiptir Vaðlaheiðargöng hf. miklu máli. Hún tekur til persónuupplýsinga hvort sem þeim er safnað og þær varðveittar með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum sambærilegum hætti. Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu á persónuupplýsingum sem falla undir hana. Stefnan er aðgengileg á heimasíðunni veggjald.is.

 2. Um meðferð persónuupplýsinga gilda lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eins og þau eru á hverjum tíma, sem og viðkomandi hlutar reglugerðar Evrópuþingsins og Evrópuráðsins 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um heimild Vaðlaheiðarganga hf. til miðlunar slíkra upplýsinga. Taka lögin m.a. á vinnslu, vörslu og miðlun persónuupplýsinga.

 3. Vaðlaheiðargöng hf. ber ábyrgð á skráningu og meðferð persónuupplýsinga sem safnað er í gegnum heimasíðuna veggjald.is þar sem heimasíðan er í eigu félagsins og er ábyrgðaraðili vinnslu í skilningi persónuverndarlöggjafar vegna þeirrar þjónustu sem veitt verður í gegnum veggjald.is
  Þá eru þeir aðilar sem Vaðlaheiðargöng hf. kann að miðla upplýsingum til, sbr. V. kafli þessarar persónuverndarstefnu, sjálfstæðir ábyrgðaraðilar varðandi þá vinnslu upplýsinga sem fer fram á þeirra vegum og ber Vaðlaheiðargöng hf. ábyrgð á því að öll meðferð þeirra sé í samræmi við persónuverndarlöggjöf.
  Hægt er að hafa samband við Vaðlaheiðargöng hf. að Hafnarstræti 91-95, 600 Akureyri, með því að senda skriflega fyrirspurn á veggjald@veggjald.is eða hringja í 4641790 ef notendur hafa einhverjar spurningar í tengslum við persónuvernd.

 4. Hlutverk veggjald.is og veggjaldsappsins er að gera notendum kleift að borga veggjald vegna aksturs þeirra um Vaðlaheiðargöng. Vinnsla veggjald.is fer ýmist fram vegna framkvæmdar samnings, samþykkis, fyrirmæla í lögum, reglum og stjórnvaldsfyrirmælum, eða á grundvelli lögmætra hagsmuna. Til að geta sinnt hlutverki sínu safnar veggjald.is eftirfarandi upplýsingum og vinnur með þær í eftirfarandi tilgangi:

  - nafn notanda, símanúmer, heimilisfang, netfang ásamt kennitölu og greiðslumáta til að geta lokið við og uppfyllt kaup þeirra á akstri um Vaðlaheiðargöng,
  - nafn notanda, kennitala, tegund, umfang og dagsetning viðskipta til að geta uppfyllt skyldur Vaðlaheiðarganga hf. samkvæmt bókhaldslögum,
  - nafn notanda, símanúmer, heimilisfang, netfang ásamt kennitölu með samþykki notanda til að geta sent þeim kynningarefni, tilboð eða sérsniðnar auglýsingar, til að geta gefið notendum kost á að taka þátt í könnunum, kynningarherferðum með verðlaunum, keppnum og öðrum kynningum,
  - nafn notanda, símanúmer, heimilisfang, netfang ásamt kennitölu með þeirra samþykki til að geta haft samband við þá í því skyni að sinna gæðaeftirliti og/eða ef Vaðlaheiðargöng hf. hefur ekki heyrt í notanda lengi,
  - nafn notanda og netfang með þeirra samþykki til að geta gert þeim kleift að nota vef- og samfélagsmiðlasíður Vaðlaheiðarganga hf.,
  - nafn notanda, símanúmer og netfang til að geta svarað fyrirspurnum og brugðist við óskum þeirra, t.d. til að senda þeim fréttabréf eða til að svara spurningum þeirra og athugasemdum,

  Vaðlaheiðargöng hf. safnar upplýsingum sem varðar notendur eða sími sendir og eru nauðsynleg þegar þeir nýta sér þjónustu Vaðlaheiðarganga hf., þ.e. gögn sem geta falið í sér upplýsingar eins og GPS-hnit, IP-tölu, tegund vafra, útgáfu vafra, síður þjónustunnar, tíma og dagsetningu heimsóknar og önnur talnagögn.
  Vaðlaheiðargöng hf. notar vefkökur til þess að aðgreina notendur sína frá öðrum notendum á vefsíðunni veggjald.is. Vefkökur eru litlar textaskrár sem netvafri notenda vistar á tölvum þeirra sé netvafrinn þeirra stilltur til að samþykkja notkun á vefkökum. Vefkökurnar gera Vaðlaheiðargöngum hf. kleift að muna ákveðnar stillingar notanda til að bæta notendaupplifun og fá tölfræðiupplýsingar um notkun á vefsíðunni veggjald.is.
  Notendur geta ákveðið hvort þeir leyfa sumar eða allar vefkökur með stillingum í netvafra. Ef notendur kjósa að leyfa ekki vefkökur kann hluti vefsíðunnar að verða óaðgengilegur.
  Um er að ræða sjálfvirka upplýsingasöfnun vegna notkunar á heimasíðunni veggjald.is og appi.

 5. Vaðlaheiðargöng hf. selur aldrei persónuupplýsingar um notendur. Vaðlaheiðargöng hf. miðlar aldrei persónuupplýsingum til þriðja aðila án þess að samþykki notanda fyrir miðluninni liggi fyrir, nema þar sem Vaðlaheiðargöngum hf. er það skylt samkvæmt lögum eða í þeim tilvikum sem talin eru upp í IV. kafla eða í næstu málsgrein.
  Vaðlaheiðargöngum hf. er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi, umboðsmaður eða verktaki Vaðlaheiðarganga hf. í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita notendum þjónustu eða vöru sem þeir hafa beðið um eða samþykkt. Vaðlaheiðargöngum hf. er einnig heimilt að deila upplýsingum með vinnsluaðilum þegar það er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni, t.d. við innheimtu á vanskilakröfu.
  Vaðlaheiðargöng hf. deilir einnig upplýsingum, í tölfræðilegum tilgangi, með vinnsluaðilum sem vinna með Vaðlaheiðargöngum hf. við gæða- og markaðsstarf. Vaðlaheiðargöng hf. afhendir vinnsluaðilunum einungis þær persónuupplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir þá í framangreindum tilgangi og gerir Vaðlaheiðargöng hf. þá samning þar sem vinnsluaðilar undirgangast skyldu um að halda upplýsingum um notendur öruggum og nota þær einungis í framangreindum tilgangi.
  Þá er athygli notanda vakin á að allt efni sem þeir birta eða deila á samfélagsmiðlasíðum Vaðlaheiðarganga hf. eru opinberar upplýsingar.

 6. Persónuverndarstefna þessi nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðja aðila en Vaðlaheiðargöng hf. hefur enga stjórn á né ber ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra þar sem þeir eru sjálfstæðir ábyrgðaraðilar varðandi þá vinnslu upplýsinga sem fer fram á þeirra vegum. Vaðlaheiðargöng hf. hvetur notendur sína því til að kynna sér persónuverndarstefnu þriðja aðila, þ. á m. vefhýsingaraðila þeirra síðna sem geta vísað á veggjald.is, hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Apple, Google og Microsoft, auk þeirrar greiðsluþjónustu sem notandi kýs að nota.

 7. Vaðlaheiðargöng hf. leggur mikla áherslu á að vernda vel allar persónuupplýsingar og hefur því yfir að ráða innra eftirlitskerfi sem á að tryggja að ávallt skulu gerðar viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir og þær uppfærðar eftir því sem tilefni gefast.
  Vaðlaheiðargöng hf. mun tilkynna notendum sínum, án ótilhlýðilegrar tafar, ef upp koma öryggisbrot er varða persónuupplýsingarnar notenda sem hafa í för með sér mikla áhættu fyrir notendur. Með öryggisbroti í framangreindum skilningi er átt við brot á öryggi sem leiðir til óviljandi eða ólögmætrar eyðingar persónuupplýsinga eða að þær glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.
  Athygli notenda er þó vakin á því að þeir bera ábyrgð á persónuupplýsingum, t.d. nafni, kennitölu og mynd, sem þeir kjósa að deila eða senda á almennum vettvangi, t.d. í gegnum spjallrás eða Facebook síðu Vaðlaheiðarganga hf. 

 8. Vaðlaheiðargöng hf. reynir sem kostur er að halda persónuupplýsingum um notendur sína nákvæmum og áreiðanlegum og uppfærir þær eftir þörfum. Vaðlaheiðargöng hf. varðveitir persónuupplýsingar um notendur á meðan þeir vilja vera skráðir notendur veggjald.is. Innan 90 daga frá því að notandi tilkynnir Vaðlaheiðargöngum hf. um uppsögn á þjónustunni eyðir félagið öllum persónuupplýsingum um viðkomandi notanda.
  Ef möguleiki er á að persónuupplýsinganna kunni að vera þörf síðar til að uppfylla lagaskyldur, t.d. gagnvart skattyfirvöldum, eða til að höfða eða verjast réttarkröfu, áskilur Vaðlaheiðargöng hf. sér rétt til þess að afrita hlutaðeigandi persónuupplýsingar og varðveita þær á öruggu formi eins lengi og nauðsyn ber til.

 9. Notendur eiga rétt á og geta óskað eftir eftirfarandi upplýsingum með því að senda skriflega fyrirspurn á netfangið veggjald@veggjald.is:

  - upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar eru skráðar um þá og hvernig þær eru tilkomnar og fá aðgang að persónuupplýsingunum,
  - að fá upplýsingar um hvernig persónuupplýsingar um þá eru unnar,
  - að persónuupplýsingar um þá séu uppfærðar og leiðréttar,
  - að persónuupplýsingum um þá sé eytt, ef ekki er lengur málefnaleg ástæða til að varðveita þær, o að andmæla og / eða takmarka hvernig persónuupplýsingar eru unnar,
  - að fá afhentar persónuupplýsingar sem þeir hafa látið Vaðlaheiðargöngum hf. í té eða að þær séu sendar beint til annars aðila með þeim takmörkunum sem réttindi og frelsi annarra setja,
  - að afturkalla samþykki sitt til vinnslu þegar vinnsla byggist á þeirri heimild með sama hætti og þeir gáfu það eða með því að senda Vaðlaheiðargöngum hf. skriflega tilkynningu,
  - að fá upplýsingar um hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, þ.m.t. gerð persónusniðs og þau rök sem þar liggja að baki og einnig þýðingu og fyrirhugaðar afleiðingar slíkrar vinnslu.

  Beiðni notenda verður tekin til greina og þeim afhentar upplýsingarnar (þegar það á við) innan hæfilegs tíma, þó með þeim takmörkunum sem réttindi og frelsi annarra gera, þ.m.t. viðskiptaleyndarmál og hugverkaréttindi. Athygli er vakin á að innheimt er sanngjarnt gjald byggt á umsýslukostnaði sé farið fram á meira en eitt eintak. Notendum verður tilkynnt og gefin skýring ef töf verður á afgreiðslu eða ef ekki er unnt að verða við beiðninni að fullu eigi síðar en mánuði frá móttöku hennar.
  Notendur eiga alltaf rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar komi upp ágreiningur um meðferð persónuupplýsinga en Vaðlaheiðargöng hf. leitast við að leysa úr öllum málum sem upp koma, að fenginni beiðni þar að lútandi frá notendum.

 10. Persónuverndarstefnan er endurskoðuð reglulega og getur því tekið breytingum. Notendum er því ráðlagt að kynna sér hana reglulega en breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu á heimasíðunni veggjald.is. Þegar efnislegar breytingar eru gerðar sem hafa áhrif á réttindi notenda mun Vaðlaheiðargöng hf. tilkynna sérstaklega um þær með tölvupóstskilaboðum og/eða SMS skeyti eða á annan tilhlýðilegan hátt þannig að tryggt verði að notendur séu meðvitaðir um þær breytingar.